Kreuzblume 1 Tiefdruck 2 Platten E.A. 39x53 cm 1994

    Element 5 Holz Element 5 Holz Tiefdruck 2 Platten 71x53,5 cm 1993 Aufl. 5    

Menschenkraft-Naturgewalt Lithographie Aufl. 25, 65x75 cm 1992

  Element 4 Luft Tiefdruck, Prägedruck 2 Platten Aufl. 5 71x53,5 cm 1992    

       
Shake hands, dear Tiefdruck 2 Platten 40 x39,5 cm 1991 Aufl. 10   Element 3 Erde Tiefdruck, Prägedruck 2 Platten 71x53,5 cm 1991 Aufl. 5   Element 2 Feuer Tiefdruck, Prägedruck 2 Platten 71x53,5 cm 1991 Aufl. 5   Element 1 Wasser Tiefdruck, Prägedruck 2 Platten 71x53,5 cm 1991 Aufl.6  


       
Eye-Force, Radierung, 2 Platten 34 x 24,5 cm 1990 Aufl.10   Jahresringe Tiefdruck 2 Platten 39x26,5 cm 1989 Aufl. 30   Blättervogel Tiefdruck 2 Platten 53x39 cm 1989 E.A.   Lichtfarn blau-gelb Prägedruck 53x39 cm 1988 E.A.         
Im Winter 2 Tiefdruck 2 Platten 53x39 cm 1988 E.A.   Im Winter 1 Tiefdruck 2 Platten 53x39 1988 E.A.   Spinnenspiralen in drei Farben Tiefdruck 35,5x50,5 cm 1987 E.A.   Raben fliegen im Herbst Tiefdruck 2 Platten 40x30 cm 1987 E.A.